خرید و دانلود کتاب Masters of the Structural Aesthetic :

[ad_1]

این کتاب بر زیبایی شناسی مربوط به م componentلفه سازه ای در طراحی معماری تأکید دارد. این جنبه کمتر مورد مطالعه معماری مورد بحث قرار گرفته و خصوصیات ماندگار ده ساختمان خاص از تاریخ معماری تا به امروز به دلیل زیبایی شناسی ساختاری آنها را توضیح می دهد. بر اساس یک مطالعه جامع ، تحلیلی انتقادی از محدودیت ها و سایر تأثیرات در طراحی معماری و سازه ای ، مانند فرهنگ ، حمایت ، هندسه ، منابع و فن آوری های موجود ، ارائه شده است.

[ad_2]

منبع