خرید و دانلود کتاب Transfer Pricing in SMEs : Critical Analysis and Practical Solutions

[ad_1]

این کتاب ارزیابی دقیقی از رویکردهای فعلی قیمت گذاری نقل و انتقال را در زمینه شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME) ارائه می دهد ، از جمله آخرین به روز رسانی دستورالعمل های قیمت گذاری نقل و انتقالات 10 ژوئیه 2017. این قوانین قیمت گذاری نقل و انتقال برای SME ها را در سراسر اتحادیه اروپا تجزیه و تحلیل می کند ( اتحادیه اروپا) و دو روش جایگزین را به عنوان راه حل مناسب برای مشکلات فعلی قیمت گذاری نقل و انتقالات بررسی می کند. نویسندگان رویکردهای جایگزینی مانند Safe Harbor و پایگاه تلفیقی مشترک مالیاتی (CCCTB) را ارزیابی و بحث می کنند. با توجه به نقش چشمگیر SME ها در اقتصاد اتحادیه اروپا ، این کتاب همچنین توصیه هایی را برای دستیابی به اهداف بلند مدت برنامه 2020 اتحادیه اروپا ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع