دانلود کتاب زبان اصلی خرید و دانلود کتاب Understanding the Indian Economy From the Post-Reforms of 1991, Volume II : Anatomy of the Indian Economy

[ad_1]

هدف این کتاب ارائه درک از اقتصاد با ماهیت و ساختار آن ، سلطه بخش بی نظم ، منابع طبیعی ، زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی ، مشخصات جمعیتی ، فقر ، بیکاری ، نابرابری ، درآمد ملی ، پس انداز و سرمایه گذاری ، نقش عوامل غیر اقتصادی و منابع داده هند تصاویر زیادی را برانگیخته است زیرا این کشور از نظر منابع ، آب و هوا ، زبانها و زیرساخت هایش بسیار متنوع است. هند ملیله ای غنی از زمینه های اقتصادی و اجتماعی فراهم می کند: 22 زبان رسماً به رسمیت شناخته شده توسط مردم ، با بسیاری از گویش ها. سیستم کاست ؛ و تاریخ تلخ آن با فرهنگ و سنت های غنی آن است. هند دارای منابع گسترده و متنوعی است ، اگرچه منابع محلی در حال حاضر تنها یک سوم نفت مورد نیاز این کشور را تأمین می کنند. عملکرد اقتصادی هند نظرات و جنجال های قابل توجهی را به خود جلب کرده است. از سال 1950 ، رویکرد هند به توسعه اقتصادی به دلیل ملاحظات عملی و سیاسی ، در یک اقتصاد مختلط بوده است. هدف این کتاب ارائه درکی از اقتصاد با ویژگی و ساختار آن ، سلطه بخش بی نظم ، منابع طبیعی ، زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی ، مشخصات جمعیتی ، فقر ، بیکاری ، نابرابری ، درآمد ملی ، پس انداز و سرمایه گذاری ، نقش از عوامل غیر اقتصادی و منابع داده اگرچه بخشی از این مجموعه هشت جلدی در مورد اقتصاد هند است ، اما این جلد دوم این مجموعه مقاله مقدماتی است که به منظور ارائه مختصری و خلاصه ای از ساختار اقتصادی هند ، نتایج و سیاست های آن طراحی شده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب Understanding the Indian Economy From the Post-Reforms of 1991, Volume II : Anatomy of the Indian Economy