دانلود کتاب زبان اصلی خرید و دانلود کتاب Reframing Campus Conflict : Student Conduct Practice Through the Lens of Inclusive Excellence

[ad_1]

این ویرایش دوم کاملاً تجدید نظر شده و به روز شده براساس دیدگاه اصلی نسخه اول است که صدا دادن به دیدگاه ها ، هویت ها و شیوه های مختلف و فراگیر و معرفی این اصل است که رفتار دانش آموزان و پاسخ به تعارضات باید مبتنی بر عدالت اجتماعی و ترمیمی باشد. عدالت برای اخلال و تغییر برنامه های مدیریتی بیش از حد قانونی و تشدید شده در مدیریت رفتار دانش آموزان. مدل Spectrum (Schrage & Thompson، 2008) طرفداری از برتری منازعه فراگیر ، گسترش کانال های سنتی جایزه را شامل گفتگو ، آموزش تعارض ، میانجیگری ، اقدامات ترمیم و دیپلماسی شاتل برای بیان تعارض و رفتارهای پایدارتر و فراگیرتر می کند. طی دهه آینده ، این کار با ویرایش مشترک بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است زیرا کالج ها و دانشگاه ها همچنان مورد دعوا هستند ، فعالان ، نمایندگان مجلس و مقامات دولتی که به عنوان مثال ، قوانین عنوان IX را برای پاسخ به جرایم جنسی تغییر داده اند. شهروندی ، جرم متنفر ، فعالیت ، مهاجرت ، ملی گرایی و آزادی بیان بار دیگر در خط مقدم چالش های تأثیرگذار بر جو فعلی دانشگاه است. فصل های جدید این موارد و سایر موارد را شامل می شود ، از جمله پاسخ بی سابقه به بیماری همه گیر COVID-19 و تأثیر آن بر عدالت و انصاف در آموزش عالی ، و خواستار شدیدتر عدالت نژادی و اصلاحات پلیس. این کتاب توسط مطالعات موردی از فصل ها ، چکیده مقالات و س questionsالات گفت و گو برای تشویق تأمل بیشتر توسط خواننده و حمایت از مفید بودن کار به عنوان کتاب درسی و راهنمای مطالعه در دانشگاه ، بیشتر تقویت شده است. نسخه دوم یک منبع ضروری برای ذینفعان گسترده است که در زمینه دستیابی به اهداف جامع درگیری و رهبری اصولی در آموزش و پرورش در میان فضای متغیر و قطبی که به طور فزاینده ای قطبی شده ، سرمایه گذاری کرده اند. این شامل مشاوران حقوقی ، روسای آموزش عالی ، مدیران ارشد مدیریت دانشجویی و دانشکده و همچنین دانشجویان رفتاری ، افسران رسیدگی و تجدید نظر ، مسکن و کارکنان سازمانی است که در کارهای آب و هوایی دانشجویان درگیر هستند. Reframing Campus Conflict همچنین محتوای قابل انتقال را ارائه می دهد که از تحقیقات و کاربردهای تعالی منازعات شامل برنامه های کارشناسی ارشد ، K-12 ، آموزش ویژه و شیوه های مدیریت منابع انسانی پشتیبانی می کند. این کتاب برای همه مربیان ، مدیران ، پزشکان و رهبرانی است که از طریق لنزهای فراگیر عدالت اجتماعی ، ترمیمی ، تحول گرا و رویه ای مشغول کار درگیری در دانشگاه هستند. این نیز به عنوان مجموعه ای با تمرین رفتار دانش آموزان ، چاپ دوم ارائه می شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب خرید و دانلود کتاب Reframing Campus Conflict : Student Conduct Practice Through the Lens of Inclusive Excellence