دانلود کتاب زبان اصلی A Barrel of Good Clean Jokes for Kids

[ad_1]

در بشکه ای پر از خنده! س: خرس قطبی وقتی سرش سرد است چه می پوشد؟ ج: کلاه یخی. س: 18 پا و مگس چیست؟ پاسخ: تیم بیس بال. س: تخم مرغ چگونه باید کار کند؟ ج: او یولکس واگن را رانندگی می کند. با این مجموعه فوق العاده احمقانه ، فوق العاده سرگرم کننده و کاملاً دیوانه وار از جوک های ناب که تمام خانواده شما از آن لذت خواهند برد ، آماده خندیدن ، پوزخند ، ناله و گاهی اوقات غر زدن شوید! باب فیلیپس کمدین پرفروش با پرسش و پاسخ بسیاری در مورد حیوانات ، اختراعات ، کتاب مقدس و موارد دیگر بازگشت. این بشکه پر از سرگرمی باعث می شود شما و فرزندانتان با خنده روی زمین غلت بزنید.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب A Barrel of Good Clean Jokes for Kids