دانلود کتاب زبان اصلی A Behavioral Theory of the Firm

[ad_1]

نظریه رفتار محکم اولین بار در سال 1963 در کتاب تئوری رفتار محکم نوشته ریچارد ام. سیرت و جیمز جی مارچ ظاهر شد. کار بر روی نظریه رفتاری در سال 1952 آغاز شد ، زمانی که مارس ، یک دانشمند علوم سیاسی ، به دانشگاه کارنگی ملون پیوست ، جایی که سایرت اقتصاددان بود. قبل از شکل گیری این مدل ، نظریه موجود این شرکت دو فرض اصلی داشت: حداکثر سود و دانش کامل. سیرت و مارچ این دو فرض مهم را به چالش کشیدند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب A Behavioral Theory of the Firm