دانلود کتاب زبان اصلی A Cadet of the Black Star Line

[ad_1]

گزیده: نیروی پانزده هزار اسب کشتی بزرگ Black Star Roanoke را از اقیانوس اطلس به نیویورک راند. عرشه های ساحلی آن ، تا زمانی که یک بلوک شهری وجود داشته باشد ، در کابین مملو از مسافران بوده است ، در حالی که در زیر آنها هزار مهاجر از باد نمکی که به دور کمان می وزد لذت می برند. بسیار بالاتر از این جمعیت پر سر و صدا ، پل آستر مانند یک جهان کوچک جدا از خودش برج می گیرد. با فاصله هفتاد فوت از دریا ، این سکوی اثیری روی کشتی امتداد یافته بود ، آنقدر دور که صحبت و خنده عرشه ها فقط به عنوان صدایی آرام به آنجا می رسید. مسافران از بالا رفتن از پل منع شده بودند و بندرت به سكوت فكر می كردند[Pg 4] مردانی با رنگ آبی که هر دو نفر یکبار ، همیشه از مسیر محافظت شده از بوم عبور می کردند تا Roanoke را به بندرگاه برسانند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب A Cadet of the Black Star Line