دانلود کتاب زبان اصلی A Roadmap on Smart Textiles

[ad_1]

به منظور تحریک پیشرفت در منسوجات هوشمند ، پیشرفت های نوظهور باید شناسایی و به طور انتخابی تقویت شوند. بنابراین ، این شماره نقشه راه سه بعدی را برای منسوجات هوشمند گزارش می کند. هدف آن کمک به تعیین اقدامات آینده در تحقیق ، آموزش و توسعه فناوری است. فعالیت های تحقیقاتی و توسعه فناوری نقشه برداری می شود ، موانع و موتورهای منشا technological فنی ، استراتژیک و اجتماعی و اقتصادی شناسایی می شوند. سرانجام ، توصیه هایی در مورد چگونگی غلبه بر موانع و پیشرفت در زمینه منسوجات هوشمند ارائه شده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب A Roadmap on Smart Textiles