دانلود کتاب زبان اصلی A Scientific Approach to Ethics : Developing Greater Respect for Ethics in Business and Society

[ad_1]

این کتاب نشان می دهد که اخلاق هنجاری باید به عنوان یک علم اجتماعی تکامل یابد و این باعث شهرت آن در تجارت و جامعه می شود. Storchevoy چهار معیار را برای یک روش علمی خوب تعریف می کند (تعاریف روشن ، منطق صحیح ، تأیید تجربی ، اندازه گیری دقیق) و نشان می دهد که اخلاق هنجاری چگونه می تواند از آنها استفاده کند. این یک مرور کلی تاریخی از تکامل روش شناختی اخلاق هنجاری را ارائه می دهد و چگونگی حرکت آن را به روشی غیرخطی به سمت این پیشرفت علمی تا قرن شانزدهم بیان می کند. رویکرد علمی اخلاق ، شهرت اخلاق را در بین بسیاری از دانشکده های تجارت و بازرگانی غیر علمی به چالش می کشد و معتقد است که می توان آن را به عنوان یک رشته علمی دانست که قادر به آشکار کردن حقیقت اخلاقی جهانی است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب A Scientific Approach to Ethics : Developing Greater Respect for Ethics in Business and Society