دانلود کتاب زبان اصلی A Trick of the Light : A Highland Mystery Featuring Susie Mahl

[ad_1]

تصویرگر حیوان خانگی سوزی مال برای دستیابی به راز شیطانی اسکاتلند باید از همه دانش فنی خود استفاده کند و با اسرار خانوادگی مدفون درگیر شود و قلبش شکن ، هنرمند و پرتره پرداز حیوان خانگی اخیر خود سوزی مال امیدوار است که اقامت شما به عنوان یک هنر کوتاه باشد معلم در یک خانه روستایی اسکاتلندی منحرف خواهد شد. اما سوزی خیلی زود متوجه شد که او مشکلات بزرگتری نسبت به یادگیری ترکیبی از دانش آموزان برای ترسیم یک گاو کوهستانی دارد. در زیر مناظر زیبای کوههای اسکاتلند و ابهت عمارت Auchen Laggan Tosh اسرار نهفته است. آیا سوزی می تواند قبل از اینکه خیلی دیر شود دقیقاً می داند چه اتفاقی می افتد؟ و آیا می توان به کسی اعتماد کرد؟

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب A Trick of the Light : A Highland Mystery Featuring Susie Mahl