دانلود کتاب زبان اصلی Advanced Optimization by Nature-Inspired Algorithms :

[ad_1]

این کتاب مهمترین الگوریتمهای بهینه سازی فرا-ابتکاری و تکاملی را که کار موفقیت آمیز آنها در زمینه های مختلف مهندسی به اثبات رسیده است ، گردآوری ، ارائه و توضیح می دهد و شامل کاربرد این الگوریتم ها برای مشکلات مهم بهینه سازی مهندسی است. علاوه بر این ، این کتاب خوانندگان را به تحقیقاتی که این الگوریتم ها را اجرا کرده است ، هدایت می کند ، و یک بررسی ادبی از تحولات و کاربردهای هر الگوریتم ارائه می دهد. این کتاب برای دانشجویان در نظر گرفته شده است ، اما محققان و مهندسان در زمینه بهینه سازی مهندسی می توانند از آن استفاده کنند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Advanced Optimization by Nature-Inspired Algorithms :