دانلود کتاب زبان اصلی Advances in Manufacturing :

[ad_1]

این کتاب موضوعات مختلفی را در زمینه مهندسی مواد ، مکانیک و مدیریت به ویژه در زمینه طراحی ماشین ، مونتاژ محصول ، سیستم های اندازه گیری ، برنامه ریزی فرآیند و کنترل کیفیت پوشش می دهد. وی روشها و کاربردهای پیشرفته را همراه با مطالعات موردی شرح می دهد. این مطالب براساس اسنادی است که در پنجمین کنفرانس علمی و فنی بین المللی (PRODUCTION 2017) در پوزنان ، لهستان در تاریخ 24 تا 26 اکتبر 2017 برگزار شد. این کتاب ترکیبی از مباحث مهندسی و اقتصادی است که به عنوان راهنمای مرجع گسترده ، به موقع و متمرکز طراحی شده است. برای محققان و پزشکان و انتظار می رود ارتباط بهتر و همکاری نزدیک بین دانشگاه ها و شرکای تجاری و صنعتی آنها را ارتقا دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Advances in Manufacturing :