دانلود کتاب زبان اصلی Advances in Mechanical Design : Proceedings of the 2017 International Conference on Mechanical Design (ICMD2017)

[ad_1]

این مجموعه ها با تمرکز بر نوآوری ، آخرین پیشرفت های طراحی مکانیکی در چین را ارائه می دهند و به محققان ، دانشمندان و دانشمندان یک بستر بین المللی برای ارائه اکتشافات علمی و تبادل ایده های خود ارائه می دهند. در زمینه استراتژی توسعه Made in China 2025 ، یکی از جنبه های اصلی ICMD2017 انگیزه طراحی ابتکاری Made in China 2025 بود. این کتاب نقاط مهم تحقیق در طراحی مکانیکی ، مانند روش طراحی ، طراحی سبز ، رباتیک و مکانیک و طراحی قابلیت اطمینان ، در حالی که طراحی صنعتی و طراحی مکانیکی را ترکیب می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Advances in Mechanical Design : Proceedings of the 2017 International Conference on Mechanical Design (ICMD2017)