دانلود کتاب زبان اصلی Africa and the World : Bilateral and Multilateral International Diplomacy

[ad_1]

این کتاب موضوعات اصلی مربوط به روابط آفریقا با بازیگران جهانی را بررسی می کند. این یک سیر جامع از روابط آفریقا با بازیگران اصلی دو جانبه و بزرگ چند جانبه فراهم می کند و ارزیابی می کند که جنگ سرد چگونه بر سیاست های سیاسی سیستم های دولت آفریقا ، اقتصاد و امنیت آن تأثیر گذاشته است. مقالاتی که در این مجلد جمع شده اند ، درک جمعی از تلاش آفریقا برای ارتقا the ظرفیت وضعیت امور جهانی خود و ارزیابی اینکه آیا در واقع توانایی انجام چنین کاری را دارد ، ارائه می دهند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Africa and the World : Bilateral and Multilateral International Diplomacy