دانلود کتاب زبان اصلی After Deportation : Ethnographic Perspectives

[ad_1]

این کتاب نتایج پس از اخراج را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به آنچه برای مهاجران و پناهجویان ناموفق پس از اخراج اتفاق می افتد ، می پردازد. اگرچه ادبیات فزاینده ای در مورد بازداشت و تبعید وجود دارد ، اما تحقیقات دانشگاهی در مورد اخراج محدود است. این کتاب آگاهی در مورد عواقب برکناری اجباری برای سازگاری و “ادغام مجدد” فرد اخراجی در به اصطلاح “خانه” را ارائه می دهد. با تغییر الگوی مهاجرت ، رویکردهای تحقیق جدید مورد نیاز است. این کتاب به تصویر جامع تری از جرم انگاری مهاجرت کمک می کند و جنبه ها و رویکردهای جدیدی را از نظر تئوری و تجربی در زمینه تحقیقات مهاجرت اضافه می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب After Deportation : Ethnographic Perspectives