دانلود کتاب زبان اصلی Aggregation Functions in Theory and in Practice :

[ad_1]

این کتاب خلاصه ای از گزارشات ارائه شده در AGOP 2017 ، نهمین مدرسه تابستانی بین المللی برای اپراتورهای تجمع را جمع آوری می کند. این کنفرانس در ژوئن 2017 در Skövde (سوئد) برگزار شد. این مقاله شامل مقالاتی از تئوری و مبانی توابع تجمیع تا کاربرد آنها در برنامه ها است. توابع تجمع معمولاً به صورت توابع تعریف می شوند که یکنواخت بوده و شرط اتفاق نظر را داشته باشند. در تنظیمات خاص ، این شرایط کاهش می یابد. از توابع تجمع برای جمع آوری داده ها و تصمیم گیری استفاده می شود. نمونه هایی از این توابع عبارتند از: میانگین ها ، هنجارهای t و کاندوم های t ، کپول ها و انتگرال های فازی (به عنوان مثال انتگرال های Choquet و Sugeno).

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Aggregation Functions in Theory and in Practice :