دانلود کتاب زبان اصلی An Unfair Advantage : Victory in the Midst of Battle

[ad_1]

با چادر Robichaux ، قهرمان Force Recon Marine و Pro MMA ، یک سفر را تجربه کنید ، زیرا او بینشی در مورد زندگی عملیات ویژه ، جنگ حرفه ای و بینش عمیق در مورد نبردهای معنوی این جهان دارد. چاد موفقیت ها و ناکامی های تجربه شده در افغانستان ، قفس MMA و بزرگترین نبردهایش را با هم تقسیم می کند: مبارزه با PTSD ، طلاق نزدیک و تقریباً تبدیل شدن به یک آمار دیگر در مورد خودکشی کهنه سربازان. در هر فصل داستان های موازی از جنگجویان کتاب مقدس که با نبردهای مشابهی روبرو شده اند ، به اشتراک گذاشته شده و این مزیت ناعادلانه ای است که آنها را در میان آن نبردها به پیروزی رسانده است. برای نبردهایی که با آنها روبرو هستید ، همین مزیت را پیدا کنید و روح جنگجو را که خود خدا در قلب شما دوخته است ، باز کنید.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب An Unfair Advantage : Victory in the Midst of Battle