دانلود کتاب زبان اصلی Analysis and Control of Coupled Neural Networks with Reaction-Diffusion Terms :

[ad_1]

این کتاب اکتشافات منتخب اخیر را در مورد تجزیه و تحلیل و کنترل رفتار پویا برای شبکه های عصبی واکنش انتشار منتشر ارائه می دهد. وی ایده های تحقیقاتی جدید و تعاریف اساسی شبکه های عصبی واکنش-انتشار متصل ، مانند انفعال ، اتصال تطبیقی ​​، اتصال انتشار فضایی و رابطه بین همگام سازی و انفعال شدید خروجی را ارائه می دهد. علاوه بر این ، او نتایج تحقیقاتی را که قبلاً در بسیاری از مجلات برجسته منتشر شده بود جمع آوری می کند و آنها را به شکلی یکنواخت ارائه می دهد. به همین ترتیب ، این کتاب مورد توجه همه محققان دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی و ریاضیات خواهد بود که مایلند رفتار پویای شبکه های عصبی متصل را با واکنش و انتشار مطالعه کنند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Analysis and Control of Coupled Neural Networks with Reaction-Diffusion Terms :