دانلود کتاب زبان اصلی Analysis and Design of the Power-Split Device for Hybrid Systems :

[ad_1]

این کتاب مروری جامع بر طراحی دستگاه تقسیم قدرت (PSD) دارد. این مقاله در مورد ویژگی های مصرف برق خودرو ، راه حل های ترکیبی درخواست قدرت خودرو ، پیکربندی های معمول ، اصل عملکرد و فن آوری شبیه سازی سیستم ترکیبی PSD ، روش طراحی پارامتری یکپارچه چند عاملی و سیستم کنترل ترکیبی PSD هماهنگ پویا بحث می کند. همچنین تجزیه و تحلیل عناصر محدود ، تجزیه و تحلیل حرارتی و بهینه سازی PSD بر اساس یک مدل جایگزین را توصیف می کند ، تئوری طراحی و شبیه سازی را توضیح می دهد و نمونه های خاصی را ارائه می دهد. این منبع ارزشمندی برای محققان و مهندسان برای درک بهتر روند طراحی PSD است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Analysis and Design of the Power-Split Device for Hybrid Systems :