دانلود کتاب زبان اصلی Applied Regression Analysis for Business : Tools, Traps and Applications

[ad_1]

این کتاب با تمرکز بر کاربرد عملی رگرسیون با یک معادله ، ابزارهای آماری عملی را برای متخصصان تجارت ارائه می دهد. نویسندگان درباره روشهای اقتصادسنجی معمول استفاده می کنند که در ساخت مدلهای رگرسیون برای پیش بینی اقتصادی و حمایت از تصمیمات تجاری مفید است. بخش قابل توجهی از کتاب به تله ها و مشکلات موجود در کاربرد تحلیل رگرسیون در حالات واقعی اختصاص دارد. این کتاب شامل نه فصل است که دو فصل آخر کاملاً به مطالعات موردی اختصاص دارد. فضای کسب و کار امروز با حجم عظیمی از داده های اقتصادی مشخص می شود. اتخاذ تصمیمات موفق تجاری در چنین شرایط غنی از داده نیاز به ابزارهای تحلیلی عینی دارد که بتواند به شناسایی و کمیت روابط چندگانه بین ده ها متغیر اقتصادی کمک کند. تحلیل رگرسیون یک معادله ای که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته یکی از این ابزارهاست. این کتاب راهنمایی های ارزشمندی را ارائه می دهد و مربوط به زمینه های مختلف تجزیه و تحلیل اقتصادی و تجاری ، از جمله مدیریت بازاریابی ، مالی و عملیاتی است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Applied Regression Analysis for Business : Tools, Traps and Applications