دانلود کتاب زبان اصلی Arms Control and Disarmament : 50 Years of Experience in Nuclear Education

[ad_1]

این جلد مجموعه ای از گزارش های متخصصان برجسته جهان در زمینه هسته ای است که در فعالیت های آموزشی دانشکده بین المللی خلع سلاح و تحقیقات درگیری (ISODARCO) نقش دارند. این شامل برخی از برجسته ترین دانشمندان و پزشکان است که به روش عمده ای در شکل گیری سیاست ها ، استراتژی ها ، نظریه ها ، تحقیقات و بحث ها در زمینه منع گسترش سلاح های هسته ای و خلع سلاح کمک کرده اند. به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس ISODARCO ، این کتاب مجموعه ای از مشارکت ها را مرور می کند که موضوعات فوری را در طول پنج دهه ادامه مشارکت در خلع سلاح و آموزش منع گسترش سلاح های هسته ای پوشش می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Arms Control and Disarmament : 50 Years of Experience in Nuclear Education