دانلود کتاب زبان اصلی Atlas of Environmental Risks Facing China Under Climate Change :

[ad_1]

این اطلس جامع ترین و دقیق ترین مروری را در مورد خطرات زیست محیطی مرتبط با آسیب پذیری و سازگاری با تغییرات آب و هوایی در چین ارائه می دهد. این خطرات کشاورزی ، اکوسیستم و بهداشت حرارتی ناشی از تغییرات آب و هوایی را بررسی می کند و خطرات زیست محیطی پیش بینی شده در قرن 21 در تغییرات آب و هوا و سناریوهای اجتماعی-اقتصادی را ارائه می دهد. ارزیابی دقیق و مختصر ریسک در واحدهای شبکه نگاشت می شود و امکان ارزیابی آسان ریسک زیست محیطی را برای سایت های خاص فراهم می کند. اطلس به طور قابل توجهی به دانش دانش چین برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی کمک می کند و یک منبع ارزشمند برای دانشجویان و متخصصان جغرافیا و تغییرات آب و هوایی است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Atlas of Environmental Risks Facing China Under Climate Change :