دانلود کتاب زبان اصلی Au coeur d'une administration douanière africaine : Douane en action

[ad_1]

مأموران گمرک چه کسانی هستند؟ آداب و رسوم چگونه سازمان یافته و چگونه کار می کنند؟ در اینجا س questionsالات بسیاری وجود دارد که نویسنده با پشتیبانی از تجربه حرفه ای خود به آنها پاسخ می دهد. وی بر نظر مبهم جامعه گمرک تأکید می کند و مبانی آن را تجزیه و تحلیل می کند و مسئله فساد را که اغلب به تصویر مأمور گمرک نسبت داده می شود ، نادیده نمی گیرد. از آنجا که گمرک در کشورهای در حال توسعه منابع بودجه ای را تأمین می کند ، نویسنده برای توجه مدیران گمرک 9 حوزه فعالیت را شناسایی می کند که به همان اندازه چالش برانگیز است و می تواند مدیریت خدمات را بهبود بخشد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Au coeur d'une administration douanière africaine : Douane en action