دانلود کتاب زبان اصلی Auf zu neuen Ufern : Befreit zu einem ehrlichen Glauben, der trägt.

[ad_1]

ایمان یک ماراتن است که نمی توانیم برای آن آماده شویم. ضربات شخصی سرنوشت و تجربیات منفی می توانند ایمان ما را امتحان کنند. آرن کوپرمن می داند در مورد چه چیزی صحبت می کند. او با صراحت صادقانه ، مبارزات خود را در تلاش برای رسیدن به یک رابطه پایدار با خدا شرح می دهد. او شجاعت می بخشد تا ایمانی بالغ در مسیر سواحل جدید پیدا کند ، که قلب و دست ، روح و ذهن را با هم هماهنگ می کند. کتابی برای هرکسی که بخواهد علیرغم شک و تردید ، شکست ، ناامیدی و س questionsال خود اعتماد به خدا را حفظ کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Auf zu neuen Ufern : Befreit zu einem ehrlichen Glauben, der trägt.