دانلود کتاب زبان اصلی Aurora Burning : (The Aurora Cycle)

[ad_1]

قهرمانان ما بازگشتند. نوعی از. اول ، خبر بد: یک شر باستانی – می دانید معامله استاندارد مصرف مادام العمر شما در کهکشان – در شرف آشکار شدن است. خبر خوب؟ Detachment 312 آماده است تا روز را نجات دهد. ابتدا فقط باید از چند حواس پرتی کوچک مراقبت کنید. مانند فیلم GIA غیرقانونی که برای رسیدن به Auri در هیچ کاری متوقف نمی شود. یا خواهر گمشده کال که از دیدن نوزادش چندان خوشحال نیست و ارتش سیلدراتی را پشت سر خود دارد. با حضور نیمی از کهکشان معروف بر روی دم خود ، جوخه 312 هرگز چنین خواسته ای را احساس نکرده است. افشاگری های تکان دهنده ، سرقت از بانک ، هدایای مرموز ، لباس های تنگ نامناسب و یک درگیری حماسی سرنوشت فراموش نشدنی ترین قهرمانان لشکر شفق قطبی را رقم خواهد زد. و شاید بقیه کهکشان.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Aurora Burning : (The Aurora Cycle)