دانلود کتاب زبان اصلی Aurore

[ad_1]

شفق قطبی زیبا و درخشان با بی دغدغه و آرامش زن جوانی که تازه از کودکی بیرون آمده ، زیر چشم لطیف و محافظ پدرش ، به زندگی و آینده خود نزدیک می شود. اینجا ، در خانه ، در روستای خود ، او دوستان خود را افسون می کند و تحسین مردان را بر می انگیزد. و او … او ، دور از آنها ، دور از او ، در سایه ، همیشه او را تماشا می کرد. او دارد از او جاسوسی می کند. و خواسته هایش اکنون او را می خورند. او همان چیزی است که مدتها پیش از دست داده است. او نماینده چیزی است که دیگر نیست آیا باید خطر رفتن به سمت او را بپذیرد؟ اما آیا هنوز چیزی برای از دست دادن وجود دارد؟

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Aurore