دانلود کتاب زبان اصلی Authentic Leadership and Followership : International Perspectives

[ad_1]

این کتاب توجهات را به دو تمرکز از دست رفته در تحقیقات معتبر رهبری جلب می کند: دیدگاه های بین المللی و سازگار. مفهوم “اصالت” از زمان فلسفه یونان رواج داشت ، اما تنها در دهه 1990 بود که دانشمندان رهبری شروع به مطالعه جدی موضوع رهبری اصیل کردند. این مجموعه جدید ترکیبی از تحقیقات تجربی و مشارکتهای نظری است تا ایده ای از چشم انداز پیروان رهبری معتبر در سراسر جهان ارائه دهد. این کتاب با پوشش مباحثی نظیر خودآگاهی رهبر ، جنسیت ، سرمایه روانشناختی ، رهبری و ثبات مجسم و رفتارهای غیراخلاقی ، شامل پیشگفتاری است که توسط ویلیام ال گاردنر ، یکی از محققان اصلی رهبری اصیل نوشته شده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Authentic Leadership and Followership : International Perspectives