دانلود کتاب زبان اصلی Autour de l'œuvre de Sophie de Mijolla-Mellor

[ad_1]

امروزه ، روانکاوی اثرات حملاتی را که به نام احیای پوزیتیویسم در فرانسه و سایر نقاط انجام شده ، تجربه می کند. اما دوره قبل غنی و پر از امید بود. بر اساس تأملاتی که در آن نویسندگان با خواندن متون سوفی دو میولا-ملور ، تفکر خود را مقابله می کنند ، این کتاب از طریق نوشته های او ، از موضوعی به موضوع دیگر برمی گردد ، سفر فیلسوفی که بین 1980 و 2020 روانکاو شد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Autour de l'œuvre de Sophie de Mijolla-Mellor