دانلود کتاب زبان اصلی Avenues de la liberté : Roman

[ad_1]

در گینه اتحادیه های مرکزی اعتصاب عمومی نامحدود را آغاز کرده اند. کشور فلج شده است. به زودی جمعیت بدون غذا ، پول ، برق ، آزادی ، صلح باقی ماندند. در محله T مغازه ها غارت می شوند. سربازان با حضور در صحنه ، برخی از جوانان را کشته و دستگیر کردند. نلونی نجات یافته است. با این حال ، با درک این دستگیری ها به عنوان یک بی عدالتی خاص ، این بازار جوان به صف افرادی که از قبل بسیج و معترض در خیابان های کناکری بودند ، پیوست. زندگی او مسیری متفاوت را طی می کند. این او را به کجا می برد؟

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Avenues de la liberté : Roman