دانلود کتاب زبان اصلی Babylonian-Assyrian Birth-omens and Their Cultural Significance

[ad_1]

RGVV (تاریخچه دین: مقاله ها و مطالعات مقدماتی) جنبه های به هم پیوسته مطالعه دین (زمینه ها) – داده ها ، نظریه و موقعیت انضباطی – را گرد هم آورده و آنها را از منظر انتقادی تاریخی درگیر می کند. این مجموعه مونوگرافها و مجلدات ویرایش شده موضوعی با موضوعات و موارد خاص و همچنین کارهای تطبیقی ​​را در دوره های تاریخی از جهان باستان تا دوران مدرن منتشر می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Babylonian-Assyrian Birth-omens and Their Cultural Significance