دانلود کتاب زبان اصلی Bacterial Identification and Drug Susceptibility Patterns in Pregnant and Non Pregnant UTI Patients :

[ad_1]

این کتاب یک مرور کلی از تحقیقات اساسی در مورد عفونت های دستگاه ادراری (UTIs) و همچنین چشم انداز وسیع تری در مورد روش های اتخاذ شده برای جداسازی و شناسایی باکتری ها از نمونه ادرار زنان باردار و غیر باردار بر اساس فرهنگ ، ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی آنها دارد. شناسایی با شناسایی مولکولی ، از جمله BLAST به عنوان یک ابزار بیوانفورماتیک ، به سطح سویه گسترش می یابد. این کتاب همچنین به نقش سایر ابزارهای بیوانفورماتیک دیگر برای ردیابی درخت فیلوژنتیک و مطالعات مربوط به حفظ باکتری های شناسایی شده در میان باکتریوسین ها می پردازد. سرانجام ، وی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی این جداها را ارزیابی کرد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Bacterial Identification and Drug Susceptibility Patterns in Pregnant and Non Pregnant UTI Patients :