دانلود کتاب زبان اصلی Balades Olympiques : Volumes 2 – Les chemins économiques

[ad_1]

انتخاب متن های جمع آوری شده در این اثر از نظر اقتصادی تاریخچه بازی های المپیک را زیر سوال می برد. این کار به ویژه بر روشی است که در آن مسئله سودآوری زیرساخت ها و صنعت کالاهای ورزشی در شرایط اقتصادی غیر از دهه 1920 ، 1960 یا 1990 مطرح می شود. این سفر در زمان آماده شدن برای بازی های المپیک و پارالمپیک 2024 در پاریس ، بازتابی از این رویداد سیاره ای بین تجزیه و تحلیل تاریخی و اقدامات عمومی است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Balades Olympiques : Volumes 2 – Les chemins économiques