دانلود کتاب زبان اصلی Balancing the World : Volume 15

[ad_1]

برخی از قدرتهای بزرگ پیشگویی كرده بودند ، “شیاطین ، پایین بیایید! همه موجودات زنده را بکش! “بدون روح متولد شده ، سه ساله با روح در بدن. چشمانت را باز کن و به دنیا نگاه کن. ذبح همه جا است! آنها از همان لحظه تولد کانون توجه دنیا بودند و هر نیرویی به دنبال راهی برای کشتن آنها بود! تا زمانی که او می خواست از خود دفاع کند و کشت خود را هر چه سریعتر افزایش دهد ، باید به خانواده Zhuo که در شرایط دشواری بودند کمک می کرد تا فرار کنند. هیولا شوید و دشمن را از کوه ده هزار حیوان بیرون کنید.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Balancing the World : Volume 15