دانلود کتاب زبان اصلی Banach Algebras and Applications : Proceedings of the International Conference Held at the University of Oulu, July 3-11, 2017

[ad_1]

جبرهای باناخ یک رشته چند وجهی در ریاضیات است که پیامدهای زیادی در پی دارد. این مجموعه با پوشش متنوعی از مدارس مختلفی که روی این موضوع کار می کنند ، منعکس کننده آخرین دستاوردها در مناطقی مانند جبری Banach بر روی گروه ها ، تجزیه و تحلیل هارمونیک انتزاعی ، اقدامات گروهی ، انعطاف پذیری ، همسانی توپولوژیک ، بی نظمی های عرصه ، جبرهای C و سیستم های دینامیکی ، تئوری اپراتورها ، فضاهای اپراتورها و گروههای کوانتومی محلی فشرده.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Banach Algebras and Applications : Proceedings of the International Conference Held at the University of Oulu, July 3-11, 2017