دانلود کتاب زبان اصلی Baphomet : Roman d'aventure

[ad_1]

مأمور مخفی سابق که به یک راهب تبدیل شد ، Filpe Balier ناخواسته در یک قتل و … شکار گنج نقش دارد! فیلیپ باری ، مأمور مخفی سابق ، تصمیم گرفته زندگی خود را تغییر دهد و راهب شود. واتیکان از او می خواهد در مورد قتل کشیش تحقیق کند ، که او با اکراه آن را می پذیرد. گمان نمی کرد که این پرونده او را به همراه ماریام فاکیه ، باستان شناس جوان آمریکایی ، برای شکار یک گنج خطرناک ، در یادگاری با قدمت هزاره ، به گوشه های دور خاورمیانه برساند. یک رمان ماجراجویی مهیج که خواننده را با کنش ، رمز و رازها و پیچ و تاب های خود اغوا می کند!

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Baphomet : Roman d'aventure