دانلود کتاب زبان اصلی Barock en miniature – Kleine literarische Formen in Barock und Moderne

[ad_1]

این جلوه تاریخ ادبیات و دانش اشکال کوچک در صورت فلکی باروک و مدرنیته را روشن می کند. مشارکت ها به مذاکره مجوزها برای فرم های کوچک در داخل و خارج از شعرهای مدون عصر باروک می پردازد. در برابر تحولات تاریخی ، بر پتانسیل و جذابیت اشکال کوچک باروک برای مدرنیته ادبی تأکید می شود ، که در آن باروک به دوره تعیین کننده بازتاب تبدیل می شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Barock en miniature – Kleine literarische Formen in Barock und Moderne