دانلود کتاب زبان اصلی Basics Brandschutz

[ad_1]

پرداختن به مسائل مربوط به حفاظت از آتش قسمت مهمی در برنامه ریزی ساختمان است. این اقدامات شامل اقدامات پیشگیرانه ای است که می تواند از توسعه آتش جلوگیری کند و اقدامات پیشگیرانه ای که باعث می شود افراد از یک ساختمان نجات پیدا کنند و همچنین نیروهای آتش نشانی برای محدود کردن آتش در صورت آتش سوزی شامل این اقدامات هستند. حفاظت از آتش به شدت با الزامات قانونی مشخص می شود و همچنین یک بخش اساسی از پروسه ساخت و ساز است. برای کار معماران ، مهمتر از همه این است که اصول و تفکر در مورد حفاظت از آتش پیشگیری را بشناسید تا بتوانید از همان ابتدا در برنامه ریزی آنها ادغام شوید. اصول محافظت در برابر آتش بدون در نظر گرفتن مقررات به این دانش منتقل می شود و روابط اساسی در برنامه ریزی حفاظت از آتش را توضیح می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Basics Brandschutz