دانلود کتاب زبان اصلی Basiswissen deutsche Wortbildung

[ad_1]

این جلد دانش آموزان سال اول را ارائه می دهد • دانش پایه ای در مورد واژه سازی به زبان آلمانی فصل های بخش های گفتار با توجه به روش شکل گیری استفاده می شوند و فرم های محلی و اشغالی را برای ترتیب کلمات به ترتیب حروف الفبا لیست می کنند. خوانندگان • یک مرور سریع از گزینه های اساسی پیدا می کنند ، اما در صورت لزوم می توانند تک تک اصطلاحات را نیز جستجو کنند. حجم با واژه نامه ای از مهمترین اصطلاحات فنی و ثبت اصطلاحات واژه ساز به پایان می رسد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Basiswissen deutsche Wortbildung