دانلود کتاب زبان اصلی Basiswissen Lineare Algebra : Eine Einführung mit Aufgaben, Lösungen, Selbsttests und interaktivem Online-Tool

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای ظریف و قابل دسترس برای جبر خطی ارائه می دهد. تقریباً 200 مثال کاملاً محاسبه شده ، 100 کار خوب حل مسئله و حدود 50 راه حل خودآزمایی دسترسی به موضوع را تسهیل می کند. کل کار با حدود 60 طرح در متن ، و همچنین یک ابزار PDF تعاملی موجود در اینترنت برای تولید کارهای تصادفی ، از جمله راه حل ها ، گرد می شود. این کتاب برای دانشجویان در دوره هایی با دوره های ریاضیات اجباری در تحقیقات پایه در دانشگاه ها و دانشکده های فنی است. هم برای خواندن همراه برای سخنرانی های مرتبط و هم برای مطالعه خود ایده آل است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Basiswissen Lineare Algebra : Eine Einführung mit Aufgaben, Lösungen, Selbsttests und interaktivem Online-Tool