دانلود کتاب زبان اصلی Beatriz, un exil d'ombre et de lumière

[ad_1]

نویسنده با بیان ماجرای ماری ، یک دختر کوچک اسپانیایی که پس از تبعید در فرانسه در سیزده سالگی فرانسوی شد ، نویسنده نشان می دهد که چگونه شخصیت یک زن شجاع ، عمیقا انسانی ، برای جهانیان باز می شود. وی از مادرانی که مانند بئاتریس ، برای ساختن آینده ای بهتر از زندگی خود ، از فرزندان خود محافظت می کنند و به آنها کمک می کنند تا بر تراژدی هایی مانند خشونت و تبعید غلبه کنند ، ادای احترام می کند. او به لطف تشکر از مدرسه دولتی ، از معلمانی که می دانستند چگونه ماری را تشویق کنند ، مانند بسیاری دیگر از کودکان خانواده های متواضع مهاجر ، به آنها اجازه می دهد تا به تحصیل خود ادامه دهند و در این کشور میزبان پیدا کنند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Beatriz, un exil d'ombre et de lumière