دانلود کتاب زبان اصلی Believing Identity : Pentecostalism and the Mediation of Jamaican Ethnicity and Gender in England

[ad_1]

بیان پیچیده و گاه متناقض قومیت ، مذهب و جنسیت ، این کتاب را در مورد ساخت فرهنگی هویت مهاجران جامائیکایی در انگلیس آگاه می کند. نویسنده استدلال می کند که دین – در این مورد پنطیکاستی – را نمی توان به سادگی به عنوان وسیله ای برای جبران معنوی افراد مستضعف اقتصادی درک کرد. بلكه در كلیسای عهد جدید خدا ، یكی از بزرگترین كلیساهای كارائیب آفریقایی بریتانیا ، كیهان شناسی این كلیسا به مسائل هویت و همچنین رنجها پرداخته است. مشارکت مذهبی یکی از راههای مذاکره کشورهای کارائیب آفریقایی در مورد شرایط نمایندگی و تعامل در جامعه انگلیس است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Believing Identity : Pentecostalism and the Mediation of Jamaican Ethnicity and Gender in England