دانلود کتاب زبان اصلی Benedetto Croce, Deutschland und die Moderne

[ad_1]

بندیتو کروچه (1952-1866) روابط فشرده ای را با آلمان حفظ کرد که برای چندین دهه ادامه داشت ، به ویژه با فلسفه آلمان ، بلکه همچنین با تاریخ و ادبیات. مواضع وی از علاقه و تحسین عمیق ، حتی با درک خاصی از انتقاد توماس مان از ایتالیا ، تا بیزاری از یهود ستیزی و وحشت ملی سوسیالیستی باز است. بعضی از دوستی های شخصی از مجالس فراتر می رفت. این جلد جنبه های بسیاری از پذیرش فرهنگ آلمان توسط یک متفکر لیبرال را نشان می دهد که به این فرهنگ آلمانی پیشرفت چشمگیری در همدلی نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Benedetto Croce, Deutschland und die Moderne