دانلود کتاب زبان اصلی Beyond Cosmopolitanism : Towards Planetary Transformations

[ad_1]

با توجه به سنت های مختلف تفکر و آزمایش جهان وطنی ، این حجم آوانگارد به تجدید قیاس معاصر جهان وطنی در پاسخ به چالش های زندگی در جهانی وابسته می پردازد. او از طریق یک رویکرد چند رشته ای منحصر به فرد ، بحث را فراتر از جهانشمولی یک طرفه دنیای یورو-آمریکایی می برد و به بررسی چندبرابر تحولات مخالف جهان وطنی می پردازد. این مجموعه موضوعات اصلی مسئولیت جهان وطنی ، شهروندی جهانی و عدالت و همچنین اهمیت گفتگوی بین تمدن ها ، فرهنگ ها ، ادیان و سنت ها را برجسته می کند. وی با کاوش در ابعاد اخلاقی و سیاسی جهانی شدن ، راههایی را برای فراتر از جهان وطنی گرایی ، و تلاش برای جهان وطنی پسااستعماری مشخص می کند که با عدالت جهانی ، گفتگوی بین تمدن سازی و عزت برای همه مشخص شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Beyond Cosmopolitanism : Towards Planetary Transformations