دانلود کتاب زبان اصلی Bible Stories That Make Us Smile

[ad_1]

داستان های کتاب مقدس همچنان روایت و بازگو می شوند ، توسط هر نسلی و در هر سنی آموخته و دوست دارند. در اینجا برخی از محبوب ترین ها و برخی از آنها به ندرت مورد توجه قرار گرفته اند ، همه از دیدگاه دیگری بیان شده اند ، تا خوانندگان جوان این افراد شگفت انگیز را از کتاب مقدس بشناسند و یاد بگیرند که چگونه داستان های خود را درباره آنها بازگو کنند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Bible Stories That Make Us Smile