دانلود کتاب زبان اصلی Big Promises, Small Government: Doing Less with Less in the BC Liberal New Era

[ad_1]

هنگامی که دولت لیبرال گوردون کمپبل در سال 2001 اکثریت قاطعی را در بریتیش کلمبیا به دست آورد ، نخست وزیر بلافاصله به قول خود در مورد کاهش مالیات بر درآمد شخصی وفا کرد. وعده های بزرگ ، دولت کوچک تأثیرات چشمگیر سیاست های مالیاتی را بر برنامه های اجتماعی نشان می دهد. کمپبل انتظار داشت مالیات کمتری برای تقویت سرمایه گذاری و رشد داشته باشد. در عوض ، کاهش مالیات ، در حالی که خدمات درمانی و بهداشتی را آزاد می کند ، باعث شده است که وزارتخانه های کوچکتر برای حفظ بودجه متعادل و عواقب فاجعه بار ، برای کاهش بودجه تلاش کنند. این روایت درونی از دنیای واقعی پیدایش ، کاربرد و پیامدهای سیاست مالیاتی ، درس های حیاتی برای دولت های آینده و بینشی درباره نقش مالیات در جامعه است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Big Promises, Small Government: Doing Less with Less in the BC Liberal New Era