دانلود کتاب زبان اصلی Bilanzen

[ad_1]

به عنوان خواننده ترازنامه ، ایده مهمی از وضعیت اقتصادی یک شرکت دریافت می کنید. اعم از دارایی ، سرمایه ، تأمین مالی یا سودآوری – همه چیز قابل مشاهده است. این راهنمای جیبی به شما نحوه ساخت ترازنامه ها ، نحوه تفسیر اقلام منفرد و نحوه ارزیابی ترازنامه را نشان می دهد. محتویات: – ارزیابی مناسب دارایی ها و نقدینگی – این موضوع توسط اقلام جداگانه ترازنامه نشان داده می شود – نتایج عملیاتی و سودآوری – در صورت سود و زیان اطلاعاتی در این باره ارائه می شود – اصول ارزیابی در ترازنامه تجاری و مالیاتی و مطابق با IFRS – با بسیاری از بخشهای عملی: مهمترین مسائل حسابداری و راه حلهای آنها – با تعادل ABC از مهمترین اصطلاحات

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Bilanzen