دانلود کتاب زبان اصلی Bilateral Cooperation and Human Trafficking : Eradicating Modern Slavery between the United Kingdom and Nigeria

[ad_1]

در این کتاب یک مورد قاچاق انسان از نیجریه به انگلستان با تمرکز بر اقدامات عملی برای جلوگیری از این قاچاق ارائه شده است. این مطالعه بسیاری از جنبه های قاچاق انسان را مورد بررسی قرار می دهد ، از جمله استثمار جنسی ، بردگی خانگی ، استثمار کارگری ، کلاهبرداری از مزایا و برداشت اعضای بدن. علیرغم سرمایه گذاری کلان جامعه بین المللی برای ریشه کن کردن آن ، این شکل از برده داری مدرن همچنان ادامه دارد و نویسنده از طرف های ذینفع می خواهد که نه تنها به جنایتکاران بلکه به نگرش ها ، فرهنگ ها ، قوانین و سیاست هایی که از ریشه کن کردن برده داری مدرن جلوگیری می کنند ، توجه کنند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Bilateral Cooperation and Human Trafficking : Eradicating Modern Slavery between the United Kingdom and Nigeria