دانلود کتاب زبان اصلی Bildungspilger

[ad_1]

در تحقیقات مردم شناسی ، به ندرت پیوندی بین دو شکل تحرک و پرستش دانشجویی بین المللی برقرار می شود. بنابراین ، کتاب فعلی Bildungspilger تحرک جهانی دانش آموزان را از منظری جدید بررسی می کند: Hsin-Yi Li از طریق کار فشرده مردم شناسی با دانشجویان موسیقی تایوانی در آلمان ، بررسی می کند که چرا بسیاری از نوازندگان جوان آسیایی امروز برای تحصیل موسیقی در آلمان به آلمان می آیند. . لی بر اساس داستانهای فردی دانشجویان ، نشان داد که آموزش موسیقی در آلمان نوعی عبادت است و تأثیر بسزایی در تجربیات دانشجویان در خارج از کشور دارد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Bildungspilger