دانلود کتاب زبان اصلی Billionaire’s Deep Love : Volume 3

[ad_1]

در گذشته خان مو در آن زمان پنج میلیون دلار خریده بود تا سو قینگلیان بخرد ، سو قینگلیان ساده لوحانه اعتقاد داشت که این مرد فرشته ای است که برای نجات او از بهشت ​​فرستاده شده است ، اما در صورت امکان نمی تواند عاشق او شود و به او اعتماد کند. او آرزو دارد زندگی خود را به چنین خسته کننده ای با او بگذراند ، اما بعد از ظهور قائو می ، جهان چینگ لیان در تاریکی غرق شد ، او را از خانه بیرون کردند و مجبور به ترک قبیله یانگ شدند ، او فکر کرد که او و قبیله یانگ یانگ از فاصله زیادی جدا شد و دیگر هرگز یکدیگر را ندید ، اما او سالها سرگردان بود ، اما شوهرش گفت که دوستت دارد

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Billionaire’s Deep Love : Volume 3