دانلود کتاب زبان اصلی Biochemistry and Function of Sterols

[ad_1]

دانشمندان برجسته بین المللی در تحقیقات استرول ها در بیوشیمی و عملکرد استریل ها موضوعات فعلی و در حال تکامل را گرد هم آورده اند. نویسندگان متخصص در هر زمینه عمده پزشکی تحقیقاتی در مورد استرول ها ، بیوشیمی ، شیمی و کشاورزی هستند. هر فصل شامل وضعیت فعلی تحقیق و همچنین مباحث تحقیقاتی جدید و در حال تحول است. در طول حجم ، تمرکز بر روی زمینه های اصلی و در حال گسترش بیوشیمی استرول و عملکرد استرول در همه گروه ها یا موجودات است. دامنه گسترده این کار بسیاری از رشته ها را شامل می شود و مورد توجه محققان ، دانشجویان و افراد غیر روحانی مختلف خواهد بود. استادان بیوشیمی و عملکرد استریل را به عنوان کتاب درسی برای دوره های بیوشیمی استروئید ، لیپید یا گیاه ، گزینه ای عالی می دانند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Biochemistry and Function of Sterols